ขั้นตอนและวิธีเพาะปลูกดาวเรืองให้ดอกใหญ่บานสะพรั่งอย่างมืออาชีพ

ขั้นตอนและวิธีเพาะปลูกดาวเรืองให้ดอกใหญ่บานสะพรั่งอย่างมืออาชีพ

ดอกดาวเรีอง เป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นไม้มงคลที่มีความนิยมปลูกหลายๆ บ้าน และยังเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 9 เป็นสีประจำพระดองค์ที่เป็นสีเหลือง เพราะเป็นสีวันพระราชสมภพคือ วันจั้นทร์ วันนี้เรามาทำความรู้จักและวิธีการเพาะปลูกดาวเรือง

ดอกดาวเรือง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Tagetes erecta L. เรียกทั่วไปว่า ดาวเรืองใหญ่ หรือ ดาวเรืองอเมริกัน มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโก อยู่แถวทวีปอเมริกาใต้ ที่ชาวท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าก่อนจะนำไปขยายพันธุ์ในทวิปยุโรป ซึ่งดอกดาวเรียงจะมีสีเป็นสีเหลืองเท่านั้น จึงเรียกว่า Mary's Glold ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Marigolds ดาวเรือง ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่มาจากสวรรค์ หากบ้านใดปลูกดาวเรืองไว้จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ ดาวเรืองเป็นต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทุกที่ทุกสภาพแวดล้อม มีความแข็งแรงทนทาน สามารถปลูกได้ง่าย

ดอกดาวเรืองที่นิยมนำมาปลูกจะมีอยู่ 3พันธุ์ ได้แก่ ดาวเรืองอเมริกัน, กาวเรืองฝรั่งเศษ, และดาวเรืองลูกผสม การปลูกดาวเรืองนิยมปลูกด้วยการใช้เมล็ด เนื่องจากจะได้ผลผลิตจำนวนมากและต้นมีความแข็งแรง การปลูกดาวเรืองนำเมล็ดมาปลูกลงในถาดเพาะกล้า ที่เป็นหลุมสามารถใช้ได้ทั้ง ถาดเพาะเมล็ด 200 หลุม, ถาดเพาะเมล็ด 105 หลุม และ ถาดเพาะเมล็ด 104 หลุม โดยที่มีขุยมะพร้าวขี้แกลบทราย และปุ๋ย ในอัตราส่วนต่างๆ ดูแลรดน้ำ ดาวเรืองชอบความชื้น ไม่ชอบน้ำแฉะ และน้ำท่วมขัง เมื่่อได้ต้นกล้าจึงนำมาปลูกในถุงเพาะชำหรือกระถางอีกที ดาวเรืองก็จะโตเต็มที่ การปลูกดาวเพื่อตัดดอกขาย เป็นเรื่องที่สามารถกำหนดเวลาได้ การออกดอกให้ตรงกับเทศกาลสำคัญได้จึงนิยมปลูกกัน และใช้ดาวเรืองกันมาก และยังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี
การปลูกดาวเรืองนิยมปลูกเพื่อตัดดอกไปขายสร้างรายได้

5 สายพันธุ์ดาวเรืองที่พบมาก

1. ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigold) สายพันธุ์นี้มีลำต้นสูงประมาณ 10-40 นิ้ว มีดอกขนาดใหญ่ กลีบของดอกซ้อนกันเยอะ เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 3-4นิ้ว มีสีเลือง ส้ม ทอง และ สีขาว
2. ดาวเรืองฝรั่งเศษ (French Marigolds) สายพันธุ์นี้จะมีลำต้นที่เตี้ย ดอกเล็ก ออกดอกได้ดีเฉพาะฤดูหนาว ลำต้นสูงประมาณ 15-30ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 3-5ซม. มีสีเหลือง ส้ม ทอง และสีน้ำตาลแดง
3. ดาวเรืองนักเก็ต (Nugget Marigolds) เป็นสายพันธุุ์ลูกผสม ระหว่างพันธุ์ อเมริกันกับฝรั่งเศษ ออกดอกเร็๋ว ดอกบานเร็ว และอยู่นาน
4. ดาวเรืองซิกเน็ต (Signet Marigold) ลักษณะต้นดาวเรืองจะต้นเตี้ย ขนาดดอกเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1นิ้ว เพราะมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียว นิยมปลูกแถบยุโรป
5. ดาวเรืองใบ (Foliage Marigold) ลักษณะจะมีใบที่สวยงาม ขึ้นเป็นพุ่มแน่น นิยมปลูกประดับในสวน
สายพันธุ์ดาวเรืองอเมริกัน, ดาวเรืองฝรั่งเศษ, ดาวเรืองนักเก็ต, ดาวเรืองซิกเน็ต, ดาวเรืองใบ

วิธีการเพาะกล้าดาวเรือง

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เพราะกล้าดาวเรือง

1. พีทมอส (เป็นวัสดุเพาะเมล็ดที่ปลอดเชื้อ) หรือวัสดุเพาะ
2. ตะกร้าสำหรับร่อนวัสดุเพาะ
3. ถาดหลุมเพาะกล้า ขนาด 200 หลุม
4. เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
วัสดุเพาะกล้าดาวเรืองแนะนำให้เป็นวัสดุเพาะที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว โดยมีคุณสมบัติ คือ ร่วนซุย ระบายอากาศและน้ำได้ดี ปลอดเชื้อโรค เหมาะเป็นอย่างยิ่งต่อการเพาะเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกล้าดาวเรือง

1. นำพีทมอสหรือวัสดุเพาะบรรจุลงถาดหลุม
2. ทำการเจาะหลุมที่วัสดุเพาะ
3. วางเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลงบนถาดหลุม โดยวางความลืกประมาณ 0.5-0.7 ซม.
4. ใช้ตะกร้าร่อนวัสดุเพาะกลบเมล็ด
5. รดน้ำด้วยน้ำสะอาดเช้าเย็นเป็นประจำ (น้ำปะปาที่มีคอรีนไม่ควรใช้)
นำพีทมอสลงถาดหลุมเจาะรูวางเมล็ดดาวเรืองลงหลุมกลบด้วยดินและรถน้ำ

วิธีการดูแลต้นกล้าดาวเรือง

ระยะที่1 เมล็ดดาวเรืองเริ่มงอก มีรากลำต้นโผล่ขึ้นมาจากวัสดุเพาะ
- การดูแลโดยทั่วไป ควรให้ต้นกล้าได้รับการพรางแสงประมาณ 80% 3-5 วัน เพื่อลดอุณหภูมิ และเพิ่มความชื้นให้เหมาะต่อการงอก ควรใช้น้ำสะอาดรดอย่างสม่ำเสมอ
ระยะที่2 ต้นกล้าดาวเรืองเริ่มพัฒนามีรากและใบเลี้ยง
- การดูแลในระยะนี้ควรนำพรางแสงต้นกล้าดาวเรือง 50% เพื่อให้ต้นกล้าดาวเรือง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ประมาณ 2 วัน ควรใช้น้ำสะอาดรดอย่างสม่ำเสมอ
ระยะที่3 ต้นกล้าดาวเรืองเริ่มมีใบจริงขึ้นมา 1 คู่
- ระยะนี้ควรให้ต้นกล้าดาวเรืองอยู่ในสภาพแสงปกติ ไม่มีการพรางแสง เพื่อให้ลำต้นและใบเจริญเติบโตเต็มที่อย่างสมบูรณ์ ควรใช้น้ำสะอาดรดอย่างสม่ำเสอม
ระยะที่4 ต้นกล้าดาวเรืองเจริญเติบโตมากขึ้นมีใบจริงเพิ่มมากขึ้น สังเกตรากเริ่มจะเจริญเต็มในถาดหลุม
- การดูแลเช่นเดียวกับต้นกล้าดาวเรืองในระยะที่ 3 เมื่ออายุต้นกล้าดาวเรืองได้ 15-18 วัน ควรย้ายปลูกลงถุงดำหรือกระฐาง
ต้นกล้าดาวเรืองชอบความชื้นหมั่นรดน้ำตามวิธีการเพาะต้นกล้า

ขั้นตอนการย้ายต้นกล้าดาวเรืองลงถุงดำหรือกระถาง

การย้ายต้นกล้าดาวเรืองออกจากถาดเพื่อนำไปปลูกต่อ

วัสดุอุปกร์และวิธีการเตรียมดินในถุงเพาะชำหรือกระถาง

1. ดิน 1 ส่วน
2. ขุยมะพร้าว 2 ส่วน
3. แกลบดิน 2 ส่วน
4. คลุกให้เข้ากันแแล้วนำไปกรองลงถุงเพาะชำ

ขั้นตอนการย้ายต้นกล้าดาวเรือง

- ควรใส่ดินครึ่งถุงก่อนแล้วนำต้นกล้าดาวเรืองลงไปปลูก หลังจากเด็ดยอด 5-7 วันแล้วค่อยใส่ดินให้เต็มถุง
- การย้ายต้นกล้าดาวเรืองให้สังเกตว่าต้นกล้ามีใบจริง 2-3 คู่ อายุ 15-20 วัน
- การย้ายต้นกล้าควรหลีกเลี่ยงช่วงอากาศร้อนจัด ข้อดีจะทำให้ต้นกล้าดาวเรืองที่ปลูกฟื้นตัวได้เร็ว
ใส่ดินครึ่งถึงหรือครึ่งกระถางนำต้นกล้าดาวเรืองลงปลูกและใส่ดินให้เต็ม

การดูแลรักษาดาวเรืองให้มีคุณภาพ

รายละเอียด
อายุต้นกล้า
การใส่ปุ๋ย-สารเคมี
อาหารเสริมฉีดพ่น
เริ่มปลูก
1-16
ย้ายปลูกลงถุงดำ
15-18
สารเคมีแคปแทนหรือคลอไพริฟอส 20-30ซีซี/น้ำ20ลิตร
ลงดิน 3-5วัน
18-20
ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมาณ 2ขีด ต่อน้ำ 20ลิตร รดได้ประมาณ 500กระถาง
แมกนีเซียม+แคลเซียมโบรอน+ปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ
เด็ดยอด 15-20วัน
30-35
ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมาณ 2ขีด ต่อน้ำ 20ลิตร รดได้ประมาณ 250กระถาง
แมกนีเซียม+แคลเซียมโบรอน+ปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ
ดอกเริ่มตูม 20-22วัน
45-50
ใส่ปุ๋ย 8-24-24 ปริมาณ 2ขีด ต่อน้ำ 20ลิตร รดได้ประมาณ 250กระถาง
แมกนีเซียม+แคลเซียมโบรอน+ปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ
ดอกเริ่มบาน 40-45วัน
55-60
ใส่ปุ๋ย 8-24-24 ปริมาณ 2ขีด ต่อน้ำ 20ลิตร รดได้ประมาณ 250กระถาง
สังกะสี+ปุ๋ยเกล็ดตัวกลางตัวท้ายสูงสลับกับแคลเซียมโบรอน+ปุ๋ยเกล็ดตัวกลางตัวท้ายสูง
ระยะบานสะพรั่ง 73-80วัน
73-80
ใส่ปุ๋ย 8-24-24 ปริมาณ 2ขีด ต่อน้ำ 20ลิตร รดได้ประมาณ 250กระถาง
สังกะสี+ปุ๋ยเกล็ดตัวกลางตัวท้ายสูงสลับกับแคลเซียมโบรอน+ปุ๋ยเกล็ดตัวกลางตัวท้ายสูง
ขั้นตอนการดูแลรักษาดาวเรืองให้มีคุณภาพโดยการใส่ปุ๋ยและสารเคมีตามตารางและอายุของต้นกล้าดาวเรือง

ประโยชน์ของดาวเรือง

ดาวเรือง นอกจากจะปลูกประดับสวนเพื่อความงาม ดอกของดาวเรืองยังสามารถตัดดอกมาประดับประดาบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างในช่วงวันสำคัญอีกด้วย เช่น จัดใส่แจกันตั้งหิ้งพระ จัดซุ้มดอกไม้ ทำพวงมาลัยค้องคอ และที่สำคัญสามารถปลูกเพื่อตัดดอกขายเป็นอาชีพได้อย่างดี และดาวเรืองยังมีสรรพคุณด้านความงาม เช่น นำไปผลิตน้ำมันหอมระเหยทำเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และยังมีสรรพคุณเป็นยา และอาหารเสริม ช่วยในเรื่องรักษาอาการวิงเวียนศรีษะ หน้ามือ เป็นลม และอื่นๆอีกมากมาย
ดาวเรืองมีประโยชน์ทั้งนำดอกมาประดับทำพวงมาลัยและปลูกเพื่อขายสร้างอาชีพ
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved