การฉีดพลาสติก

พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก
การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดพลาสติก ที่มีผลต่องานฉีด
การไหลของพลาสติกในงานฉีด
เทคนิคในการปรับตั้ง พารามิเตอร์ในการฉีดพลาสติก
ความดันในการฉีดและแรงปิดแม่พิมพ์พลาสติก
การประยุกต์ใช้ความดันในแม่พิมพ์พลาสติก
สูตรคำนวนเวลาหล่อเย็นและเวลาในการย้ำรักษาความดัน
การไหลและการเปลี่ยนรูปทรงการไหลของพลาสติกภายใต้ความเค้น
วิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในงานฉีดพลาสติก
     บทความรู้การฉีดพลาสติกนี้ โรงงานพลาสติกมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับวิศวกรที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางด้านงานฉีดพลาสติก นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกโดยตรงตลอดจนช่างฉีดทั่วไป โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์ของโรงงานเองเนื่องจากทางโรงงานมีประสบการการขึ้นรูปพลาสติกมาเป็นเวลานาน และให้คำปรึกษาและเรียนรู้กับโรงงานพลาสติกโรงอื่นๆ ซึ่งนำมาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับผู้สนใจทั่วไปที่เป็นช่างฉีดหรือผู้ที่อยู่ในวงการพลาสติก
     ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซน์นี้ จะสอดแทรกแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้โรงงานพลาสติกสามารถเพิ่มอัตราผลิตได้ มีวิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการฉีด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโรงงานฉีดพลาสติกจริง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการคำนวนต่างๆ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงระดับมืออาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการปรับตั้งพารามิเตอร์การฉีดจากเครื่องฉีดพลาสติก การออกแบบระบบการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด การควบคุมการทำงานฉีด และการแก้ไขปัญหาจริง
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
www.laplastic.biz
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved