จำหน่าย "กัญชา" / "กัญชง" ถูกต้องตามกฎหมาย
  • จำหน่ายกัญชงถูกต้องตามกฎหมาย

กัญชา และ กัญชง พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน "กัญชา" และ "กัญชง" กำลังจะก้าวสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของประเทศไทย ด้วยคุณค่าสรรพคุณและประโยชน์ที่ได้รับจากกัญชาและกัญชง ในทุกๆส่วน ทั้ง เมล็ด ช่อดอก ใบ ลำต้น เปลือก ราก และเส้นใย ปัจจุบันจัดเป็นพืชสมุนไพร ที่สามารถแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดทางธุรกิจได้มากมาย การที่กฏหมายได้เปิดให้สามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้นั้น นับเป็นโอกาสที่เกษตรกรและทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันกัญชาและกัญชงให้เป็นพืชเศรฐกิจได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธ์และเทคโนโลยีการปลูกให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายขึ้น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการพัฒนาทางการตลาด ดังนั้นทางเราจึงได้ "จำหน่ายขาย กัญชา และ กัญชง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย" โดยเรามีสินค้ากัญชาและกัญชงหลายรูปแบบ สำหรับผู้ประกอบการต่างๆ ที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายกระตุ้นยอดขาย ต่อยอดธุรกิจและเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เช่น นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติ และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นเราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์กัญชง และ กัญชาเพื่อสุขภาพในราคาย่อมเยาสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ
กัญชา และ กัญชง พืชสมุนไพรเศรษฐกิจโอกาสธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม
Anan Industry.co.ltd จำหน่ายขายกัญชา ทั้งใบสดกัญชา ใบแห้งกัญชา กิ่งก้านกัญชา รากกัญชา และ จำหน่ายขายกัญชง ทั้งใบสดกัญชง ใบแห้งกัญชง รากกัญชง และผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง ในรูปแบบ ชากัญชา ชากัญชง และ กัญชงผง จากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย คัดสรรเฉพาะที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการที่ได้รับมาตรฐาน มั่นใจกระบวนการผลิตตลอดจนได้รับสินค้าสำเร็จถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสินค้าของทางเราได้ทำการคัดสรร กลั่นกรอง เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบคัดเลือก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการนำกัญชาและกัญชงของเราไปผลิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างมั่นใจ

จำหน่าย "กัญชา" / "กัญชง" ใบสด ใบแห้ง ก้าน ราก ถูกต้องตามกฎหมาย

จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา


จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง


"กัญชา" "กัญชง" ห่วงโซ่ธุรกิจอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ จัดหาเมล็ดพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์พืช เพาะปลูก ตั้งแต่การจัดหา/นำเข้าเมล็ดพันธุ์ (ที่มิใช่การปลูก) จำหน่ายขายเมล็ดพันธุ์ เพื่อนำมาเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์พืชให้ได้ค่า CBD หรือ THC ที่ตลาดต้องการ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แปลงทดลองของมหาวิทยาลัย

• อุตสาหกรรมกลางน้ำ ได้แก่ โรงสกัด สารสกัด น้ำมัน ผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ผู้ประกอบการที่ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบจาก ใบ กิ่งก้าน ราก ของ กัญชาและกัญชง และ การสกัดสาร CBD และ THC ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งต้องมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่สูง                                                

• อุตสาหกรรมปลายน้ำ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นกลุ่มที่นำสารสกัด หรือผลิตภัณฑ์จาก กัญชา กัญชง มาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจ อุตสาหกรรมที่น่าจะมีศักยภาพและมีการนำกัญชากัญชงไปใช้มากที่สุดสามารถจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ ดังนี้
(1) เครื่องดื่ม ประกอบด้วย เครื่องดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มให้พลังงาน ชา กาแฟและน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(2) อาหาร ประกอบด้วย เครื่องปรุงอาหาร ซอสปรุงรส  น้ำจิ้ม เบเกอรี่ ไอครีม เจลลี่ อาหารเส้นและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลและธัญพืช ขนมขบเคี้ยว
(3) ยาและอาหารเสริม วิตามิน ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(4) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประกอบด้วย สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำหอม น้ำยาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
(5) เครื่องแต่งกาย เสี้อผ้า กางเกง รองเท้า
กัญชา กัญชง ห่วงโซ่ธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

"กัญชา" "กัญชง" กับธุรกิจอุตสาหกรรม แบบไหนถูกกฎหมาย แบบไหนผิดกฎหมาย

กัญชาและกัญชงได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของรัฐบาลแต่การใช้ประโยชน์จากพืชทั้งสองชนิดนี้ยังมีข้อจำกัดบางประการ
สิ่งที่ยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่ มีเพียงช่อดอกของกัญชงและกัญชา และเมล็ดกัญชา ส่วนเมล็ดกัญชง ใบจริง กิ่งก้าน ราก เปลือก ลำต้น เส้นใย กากจากไม่ถือเป็นยาเสพติด สารสกัด CBD หรือน้ำมันกัญชากัญชง ที่มีค่า THC ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถือเป็นยาเสพติดเช่นกันและเงื่อนไขสำคัญ คือพืชกัญชาและกัญชง ที่จะไม่ถือว่าส่วนต่างๆ เป็นยาเสพติดนั้น ต้องได้รับอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 เพราะฉะนั้นท่านจะต้องได้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งปลูกกัญชงและกัญชาที่ถูกต้องเพื่อนำไปทำผลิต ผลิตภัณฑ์หรือยาจากกัญชา กัญชงได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาและกัญชงนั้นได้รับอนุญาตให้ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องด้วยหรือไม่ เช่นนำใบกัญชา ใบกัญชง กิ่งก้าน เส้นใย ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ อาหาร เพื่อจำหน่าย จะต้องขออนุญาตภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.) นั้นอีกทีด้วย
กัญชงกัญชา กับธุรกิจอุตสาหกรรม แบบไหนถูก แบบไหนผิดกฎหมาย

ความแตกต่างระหว่าง กัญชา และ กัญชง

กัญชา กับ กัญชง ความเหมือนที่แตกต่าง วันนี้เราสรุปความต่างมาให้กันดูกันแบบคร่าวๆ เพื่อจะได้เข้าใจในการนำกัญชาและกัญชงไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงตามวัถุประสงค์และเป้าหมาย

กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดจากพืชชนิดเดียวกัน คือ Cannabis sativa L. ในวงศ์ Cannabidaceae จึงทำให้ลักษณะภายนอกแตกต่างกันน้อยมาก
สิ่งสำคัญพืชทั้งสองชนิดจะมีสารเคมีสำคัญ 2 ชนิดร่วมกันอยู่ คือ THC (Tetrahydroconnabinol) และ CBD (Canabidiol) แต่มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน

เรามาดูความแตกต่างของพืชทั้งสองชนิดกัน
กัญชา มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Marijuana ตัวลำต้นของกัญชาจะมีลักษณะเตี้ยและเป็นพุ่มสูงไม่เกิน 2 เมตร  ต้นกัญชาจะแตกกิ่งก้านค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกัญชง ส่วนใบก็จะมีลักษณะหน้ากว้างเรียงตัวชิดกันมีสีเขียวเข้มจะมีใบประมาณ 5-7 แฉก

สิ่งสำคัญเลยทีช่วยแยกแยะสองสิ่งนี้ออกจากกันในการนำไปทำผลิตภัณฑ์ คือสารที่อยู่ในกัญชาคือ THC (Tetrahydroconnabinol) มีมากกว่า 2% และสาร CBD (Canabidiol) มากกว่า 2% แล้วจะถูกสกัดออกมาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มีคุณสมบัติช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด ลดอาการปวด รักษาโรคลมชัก ช่วยผ่อนคลาย ซึ่งจะพบมากในกัญชา เมื่อเราได้รับสารชนิดนี้ไปแล้วมันจะทำให้เคลิบเคลิ้มเป็นพิเศษ นี่จึงเป็นเหตุผลทำให้กัญชาถูกนำไปใช้ในเรื่องของสันทนาการ (สารสกัดของ THC และ CBD สามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ดี)

กัญชง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Hemp สำหรับลักษณะภายนอก กัญชงจะมีต้นที่สูงเกิน 2 เมตร ยิ่งถ้าเทียบกับต้นกัญชาแล้ว ต้นกัญชงมักจะสูงกว่า ในส่วนของใบกัญชงจะมีขนาดใบที่เรียวยาวกว่ากัญชา มีการเรียงตัวสลับของใบที่ห่างกัน ลักษณะของใบกัญชงจะมีสีเขียวอ่อนประมาณ 7-11 แฉก

ขณะที่จุดเด่นของกัญชงนั้นจะมีสาร THC ไม่เกิน 1% และสาร CBD (Canabidiol) ไม่เกิน 1% ซึ่งถ้าได้รับสาร CBD แล้วจะไม่ได้เคลิบเคลิ้มเหมือนกับกัญชา หลักๆ แล้วจะถูกสกัดออกมาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มีคุณสมบัติในการช่วยลดอาการเจ็บปวด ลดการอักเสบของแผล ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ขณะเดียวกัน กัญชงก็มักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอบางชนิดด้วยเหมือนกัน

กัญชาและกัญชงเป็นเป็นพืชตระกูลเดียวกันเพราะต้นกำเนิดของพวกมันมาจาก Cannabis sativa L. เหมือนกัน
กัญชาไม่ใช่กัญชง พืชสมุนไพรความเหมือนที่แตกต่าง
ตารางสรุปความแตกต่างระหว่างกัญชาและกัญชง
ลักษณะที่แตกต่าง
กัญชา
กัญชง
ชื่อภาษาอังกฤษ
Marijuana
Hemp
ชื่อทางวิทยาศาสตร์
Cannabis sativa L.subsp. indica
Cannabis sativa L.subsp. sativa
ลักษณะใบ
5-7 แฉก หน้ากว้างเรียงตัวชิดกัน
7-11 แฉก เรียวยาวเรียงตัวห่างกัน
สีของใบ
เขียวเข้ม
เขียวอ่อน
ลักษณะต้น
เตี้ยเป็นพุ่ม
สูงเรียวใหญ่
ลักษณะกิ่งก้าน
แตกกิ่งก้านมาก
แตกกิ่งก้านน้อย
เส้นใย
เส้นใยมีคุณภาพต่ำ
เส้นใยให้ปริมาณมากมีคุณภาพสูง
เมล็ด
มีขนาดเล็กกว่า ผิวมีลักษณะมันเงา
มีขนาดใหญ่ ผิวเมล็ดเรียบ มีลายนิดหน่อย
ปริมาณสาร THC
>2%
<1%
ปริมาณสาร CBD
>2%
<1%
ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
- สกัดเป็นยารักษาโรคและใช้ในทางการแพทย์
- ยา อาหาร อาหารเสริม สมุนไพร เครื่องสำอาง
- ยา อาหาร อาหารเสริม สมุนไพร เครื่องสำอาง
- แปรรูปสิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง ฉนวน กระดาษ

สารสำคัญในกัญชงและกัญชา

สารสำคัญในกัญชาและกัญชงจะมีหลายร้อยชนิดแต่หลักๆจะมี 2ตัว และมีการศึกษาวิจัยมากในปัจจุบันโดยที่มีข้อมูลให้พบเห็นมากที่สุด คือ ไฮโดรแคนนาบินอยด์ (THC) และ แคนนาบิไดออล (CBD) พืชกัญชาและกัญชงแต่ละพันธุ์จะมีระดับสาร THC และ CBD แตกต่างกัน  ขณะเดียวกันเทคนิคการปลูกก็มีผลต่อระดับสาร
เหล่านี้ด้วย ผลที่ได้จากการใช้กัญชาและกัญชงจากแต่ละแหล่งจึงแตกต่างกันได้
ไฮโดรแคนนาบินอยด์ (THC, Tetrahydroconnabinol) กับ แคนนาบิไดออล(CBD, Canabidiol)
ไฮโดรแคนนาบินอยด์ (THC, Tetrahydroconnabinol) สารในกัญชาและกัญชงตัวนี้เป็นสารที่กลุ่มผู้ใช้เพื่อสันทนาการต้องการ เพราะจะทำให้เกิดอาการเมา หรือเรียกว่า เก็ทไฮ และเกิดความผ่อนคลายของร่างกาย ยิ่งมี %THC สูงยิ่งทำให้เกิดอาการเมา
ประโยชน์สรรพคุณสาร THC ในกัญชงและกัญชา
การผ่อนคลาย ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้ม มีความรู้สึกตาหวานและคอแห้ง ประสาทสัมผัสรับรสของอาหารได้ดีขึ้น ร่างกายอ่อนเพลียเมื่อรับสารthcในปริมาณที่มาก กระตุ้นให้อยากอาหาร ลดปวด ลดการเกร็งของ กล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้
ผลข้างเคียงของสาร THC ในกัญชงและกัญชา
หากได้รับในขนาดสูงจะทำให้มีอาการเมาเคลิ้ม  ใจสั่น  หน้ามืด  เห็นภาพหลอน รบกวนการรับรู้การตัดสินใจและความจำ นอกจากนี้การใช้สาร THC ขนาดสูงสม่ำเสมอทาให้เกิดภาวะดื้อต่อสาร (tolerance) ทาให้ต้องมีการ
เพิ่มขนาดเพื่อจะให้ได้ผลเท่าเดิมและเกิดการติดได้
แคนนาบิไดออล(CBD, Canabidiol) เป็น สารสำคัญในกัญชา-กัญชง สารตัวนี้จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นกันแต่ไม่มีผลต่อจิตประสาท ไม่ทำให้เกิดอาการติด และยังช่วยลดอาการทางจิตประสาทที่เกิดจากสาร THC
ประโยชน์สรรพคุณสาร CBD ในกัญชงและกัญชา
ป้องกันการสูญเสียของความจําระยะสั้นจาก THC  ป้องกันอาการจิตเสื่อม โรคประสาท ลดความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรคทางจิตที่มาจากการใช้ THC  ลดอาการวิตกกังวล ลดอาการคลื่นใส้อาเจียน ป้องกันโรคนอนไม่หลับ (Anti-Insomnia) ลดอาการชักจากโรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple Sclerosis) และโรคลมชักต่างๆ (Epilepsy)
ผลข้างเคียงของสาร CBD ในกัญชงและกัญชา
อาจเกิดอาการท้องเสียและน้ำหนักลดในบางราย อาการท้องเสียหรือท้องร่วงสามารถอธิบายได้ด้วยความจริงที่ว่าร่างกายของบางคนต้องปรับตัวเข้ากับ CBD
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved