ทำความรู้จักรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีกี่แบบกี่ประเภท ก่อนการตัดสินใจซื้อ

ทำความรู้จักรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีกี่แบบกี่ประเภท ก่อนการตัดสินใจซื้อ

ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท HEV, PHEV, BEV, PCEV
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
• รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV)
• รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)
• รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV)
• ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle, PCEV)

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV)

เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า
Toyota Camry Hybrid รถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริด
Toyota Camry Hybrid
Honda Accord Hybrid รถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริด
Honda Accord Hybrid
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อน และสามารถแบ่งตามฟังก์ชันการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ 3 ประเภท ดังนี้
Micro Hybrid (Start & Stop, S&S)
Mild Hybrid (MHEV)
Full Hybrid (FHEV)

ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid)

การทำงาน
ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด
Micro Hybrid
Mild Hybrid
Full Hybrid
ดับเครื่องยนต์เมื่ออรถยนต์ไม่เคลื่อนที่ และติดเครื่องเมื่อผู้ขับขี่เหยียบคันเร่งเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่ (Idle Start/Stop)
เปลี่ยนพลังงานที่สูญเสียจากการเบรกกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า (Regenerative Braking)
ช่วยเสริมแรงบิดให้แกเครื่องยนต์ (Electric Torque Assistance)
ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน (Electric driving)
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (Battery Voltage)
12
48/160
200/300
ประเภทของแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ (Type of Battery)
Lead-Acid
Li-ion/NiMH
Li-ion/NiMH
การทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดประเภทต่างๆ

ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเต็มรูปแบบ (Full Hybrid)

Series Hybrid เครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเพื่อประจุไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่ โดยมอเตอร์มีหน้าที่ขับชุุดส่งกำลังของรถยนต์
Series Hybrid
Parallel Hybrid มอเตอร์และเครื่องยนต์ร่วมกันทำหน้าที่ขับชุดส่งกำลังของรถยนต์เพียงอย่างเดียว
Parallel Hybrid
Blend Hybrid เป็นการรวมการทำงานของ Series Hybrid และ Parallel Hybrid เข้าด้วยกัน โดยเครืองยนต์ทำหน้าที่ขับชุดส่งกำลัง พร้อมปั่นไฟเพื่อชาร์จประจุไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่
Blend Hybrid
รถยนต์ Full Hybrid สามารถจำแนกตามการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ดังนี้
และสามารถแบ่งตามฟังก์ชันการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ 3 ประเภท ดังนี้
Series Hybrid เครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเพื่อประจุไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่ โดยมอเตอร์มีหน้าที่ขับชุดส่งกำลังของรถยนต์
Parallel Hybrid มอเตอร์และเครื่องยนต์ร่วมกันทำหน้าที่ขับชุดส่งกำลังของรถยนต์เพียงอย่างเดียว
Blend Hybrid เป็นการรวมการทำงานของ Series Hybrid และ Parallel Hybrid เข้าด้วยกัน โดยเครื่องยนต์ทำหน้าที่ขับชุดส่งกำลัง พร้อมปั่นไฟเพื่อชาร์จประจุไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)

เป็นรถยนต์คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด แต่มีระบบการชาร์จไฟจากภายนอกเพิ่มเติมเข้ามา
Mercedes Benz C300 ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด
Mercedes Benz C300
BMW 330e ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด
BMW 330e
รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เป็นรถยนต์มีลักษณะการทำงานและชิ้นส่วนต่างๆ คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด แต่มีระบบการชาร์จไฟจากภายนอกเพิ่มเติมเข้ามา เนื่องจากรถยนต์ประเภทนี้สามารถชาร์จไฟฟ้าจากภายนอกด้วย EV Charger (เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน) หรืออาจจะชาร์จที่ EV Charger Station (สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) จึงทำให้รถยนต์ประเภทนี้มีความสามารถขับขี่โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ข้อเสียคือ แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ทำให้มีราคาสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ข้อดีคือไม่ต้องกังวลหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) ถ้าไฟหมดก็จะใช้เครื่องยนต์สันดาปในการทำงานแทน

รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ 100% (BEV)

เป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวแบตเตอรี่จะถูกชาร์จจากเครื่องชาร์จ
BMW I3S รถยนต์ไฟฟ้า 100% BEV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว
BMW I3S
Mercedes Benz EQS รถยนต์ไฟฟ้า 100% BEV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว
Mercedes Benz EQS
MG ZS EV รถยนต์ไฟฟ้า 100% BEV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว
MG ZS EV
Toyota BZ4X รถยนต์ไฟฟ้า 100% BEV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว
Toyota BZ4X
รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) เป็นรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวและแบตเตอรี่จะถูกชาร์จจากแหล่งกำเนิดไฟภายนอกโดยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) รถยนต์ไฟฟ้า BEV จะมีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถยนต์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ  และยังมีข้อกังวลถึงระยะทางใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าต่อการชาร์จไฟฟ้า 1ครั้ง ภาครัฐจึงส่งเสริมการเปิด EV Charger Station ให้เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้จะเข้ามาแทนที่รถยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ก็หันมาทำตลาดรถยนต์ BEV กันเป็นส่วนมาก ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า BEV คือค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟถูก แต่ข้อเสียคือการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ยังมีราคาค่อนข้างสูงแต่ในอนาคตแบตก็จะถูกลง

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)

รถยนต์ไฟฟ้า (FCEV) ผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง โดยใช้แหล่งพลังงานคือ แก๊สไฮโดรเจน
Toyota Mirai รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
Toyota Mirai
Honda Clarity FCEV รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
Honda Clarity
รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีชุดเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell stack) ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง โดยใช้แหล่งพลังงานคือ แก๊สไฮโดรเจนที่บรรจุในถัง (Fuel tank) โดยการขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงมีข้อดีหลายๆประการ ข้อดีสำคัญที่สุด คือ ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงมีค่าสูงถึง 60% และความจุพลังงานจำเพาะสูงกว่าแบตเตอรี่ แต่ข้อเสียคือมีข้อจำกัดเรื่องการผลิตไฮโดรเจนเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบันมีราคาสูง และโครงสร้างสำหรับการขนถ่ายและการจัดเก็บไฮโดรเจนที่ต้องใช้ต้นทุนสูง
จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทสะสม
กราฟแสดงจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทสะสมทั่วโลก
• ในปี 2017 ทั่วโลกมีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมมากกว่า 3 ล้านคัน เติบโต 56% จากปี 2016 โดยจีนเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งรถยนต์ไฟฟ้าสะสมสูงที่สุดในโลกถึง 40% ของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด
• จำนวนรถยนต์โดยสารไฟฟ้าสะสมมีจำนวน 370,000 คัน
• รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนสะสม 250 ล้านคัน
• 99% ของตลาดรถโดยสารไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นของประเทศจีนทั้งสิ้น จึงทำให้จีนมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดตามไปด้วย
ชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ไฟฟ้า
ชุดต้นกำลังรถยนต์ไฟฟ้า
ชุดต้นกำลัง (Powertrain)
ระบบกักเก็บพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
ระบบควบคุม (Controller) รถยนต์ไฟฟ้า
ระบบควบคุม (Controller)
ระบบอัดประจุพลังงาน (Charging System) เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger)
ระบบอัดประจุพลังงาน (Charging System)
ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor)
มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) แบบ Brushed Motor
Brushed Motor
มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) แบบ Brushless Motor
Brushless Motor
มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor)
มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) แบบ Permanent Magnet Motor
Permanent Magnet Motor
มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) แบบ Permanent Magnet Motor
Induction Motor
ชนิดของแบตเตอรี่ Lithium Ion
แบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ามี 3 ประเภท คือ แบตเตอรี่ตะกั่ว แบตเตอรี่นิกเกิล และ แบตเตอรี่ลิเธียม โดยแบตเตอรี่ลิเธียมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดเนื่องจากคุณสมบัติด้านความหนาแน่นพลังงานสูง ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมมีขนาดและน้ำหนักน้อยกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วและแบตเตอรี่นิกเกิล ที่มีความจุเท่ากัน
แบตเตอรี่ลิเธียมที่ได้รับความนิยมมีอยู่ 4 ประเภท LFP, NMC, LTO, NCA
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้รับความนิยมมีอยู่ 4 ประเภทดังนี้
• Lithium Iron Phosphate (LFP)
• Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC)
• Lithium Titanate (LTO)
• Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA)
คุณสมบัติแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแต่ละประเภทที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันไป โดยพิจารณาสมบัติในด้านต่างๆ ได้ดังนี้
• ค่าความจุพลังงานจำเพาะ (Specific Energy) หมายถึง ปริมาณความจุแบตเตอรี่ต่อหน่วยน้ำหนัก มีหน่วยวัดเป็น Wh/kg
• ค่ากำลังจำเพาะ (Specific Power) หมายถึง กำลังแบตเตอรี่สามารถจ่ายไฟได้ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนัก มีหน่วยเป็น W/kg
• ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ความสามารถในการระบายความร้อน ถ้าแบตเตอรี่สามารถระบายความร้อนได้ดีจะมีความปลอดภัยสูงกว่า
• สมรรถนะ (Performance) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแบตเตอรี่ขณะใช้งาน
• อายุการใช้งาน (Life Span) หมายถึง จำนวนครั้งในการชาร์จด้วยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
• ต้นทุน (Cost) หมายถึง ต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ต่อ 1 KW ชั่วโมง
ชุดควบคุม
ชุดควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้าประกอบไปด้วย VCU, MCU, DC-DC Converter. BMS
ชุดควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้าประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ
• Vehicle Control Unit (VCU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า เช่นเดียวกับ ECU ในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปหรือรถน้ำมัน
• Motor Control Unit (MCU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามที่ VCU สั่งงานประกอบด้วย Inverter
• DC-DC Converter ทำหน้าที่แปลงความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสตรง (AC) เพื่อไปใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ประจุเข้าแบตเตอรี่ และเลี้ยงระบบไฟฟ้า 12V ภายในรถยนต์ไฟฟ้า
• Battery Management System (BMS) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ และทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความคงทน นอกจากนั้นยังคอยควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้เหมาะสม
ชุดชาร์จไฟ
ชุดชาร์จไฟ สายชาร์จไฟ หัวชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการชาร์จไฟฟ้า
• Level หมายถึง ช่วงกำลังการชาร์จไฟฟ้าของอุปกรณ์
• Type หมายถึง รูปร่างของเต้ารับ (Socket) และเต้าเสียบหรือหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Plug)
• Mode หมายถึง วิธีการสื่อสาร (Protocol) ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า กับ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
จำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
กราๆแสดงจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger Station ทั่วโลก
EV Charger Station
• ในปี 2017 จำนวนหัวชาร์จไฟฟ้าสาธารณะในโลกมีจำนวน 430,000 หัว
• หัวชาร์จเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) 318,000 หัว และหัวชาร์จเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger) 112,000 หัว
• จีนเป็นประเทศที่มีสัดส่วน สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) ทั้งแบบ กระแสตรง AC และ กระแสสลับ (DC) มากที่สุดในโลกด้วยสัดส่วน 41% และ 74% ตามลำดับดังนั้นจีนจึงเป็นผู้นำด้านการผลิตทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ AC และ DC ตามไปด้วย
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved