EV Charging Modes ทำความรู้จักระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าในโหนดต่างๆ

EV Charging Modes ทำความรู้จักระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าในโหนดต่างๆ

Mode 1 EV Charger

เทคโนโลยีการชาร์จโหมด 1 คือ เสียบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากเต้ารับไฟในบ้าน (ไฟกระแสสลับ AC) เข้ากับตัวรถโดยตรง (โดยรถจะมี On-board charger แปลงเป็นกระแสตรง DC) โดยไม่มีอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟหรือป้องกันไฟรั่ว และจะมีกระแสไฟฟ้าไหลในสายตลอด ทำให้ไม่มีมาตรฐานการความปลอดภัยที่เพียงพอ ค่ายรถ EV ทั้งหมดจึงไม่แนะนำรูปแบบการชาร์จที่ mode 1 เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตัวรถEV และคน
เสียบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากเต้ารับไฟในบ้าน AC

Mode 2 EV Charger

เทคโนโลยีการชาร์จโหมด 2 คือ เสียบชาร์จจากเต้ารับไฟในบ้าน (ไฟกระแสสลับ AC) มีสายสัญญาณสื่อสารกับระบบชาร์จของรถ และมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วกับชุดควบคุมติดอยู่กับสายไฟฟ้า เรียกว่า In Cable Control Box (ICCB) เป็นตัวควบคุมกระแสไฟทั้ง AC และ DC ในการชาร์จจะใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนาน แต่มีความปลอดภัยสูงมากกว่า Mode 1
บริษัทผู้จำหน่ายรถ EV ในไทยมักจะแถมอุปกรณ์ชาร์จนี้มาให้
"Incable Control Box" (ICCB) มีหน้าที่ควบคุมพลังงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ความปลอดภัย โหมดนี้มักใช้ในบ้านและอุตสาหกรรมไม่ใช่สำหรับการชาร์จแบบสารธารณะ

หากท่านที่ต้องการจะใช้ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใน mode 2 ควารติดตั้งใหปลอดภัยโดย การติดตั้งเดินสายไฟขนาด 4-6 sq.mm. จากตู้เมนไฟฟ้า มีเบรกเกอร์แยกไม่พ่วงวงจรกับอุปกรณ์อื่น จึงสามารถเสียบชาร์จทิ้งไว้ได้อย่างปลอดภัย
เสียบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากเต้ารับไฟในบ้าน AC ผ่าน ICCB

Mode 3 EV Charger

เทคโนโลยีการชาร์จโหมด 3 คือ เสียบชาร์จรถด้วยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger มีสายสัญญาณสื่อสารกับระบบชาร์จของรถ  มีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและชุดควบคุมอยู่ในเครื่องที่ติดตั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากและการไฟฟ้าของไทยแนะนำสำหรับการชาร์จที่บ้าน เรียกว่า AC Charger ใช้กระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 32A มีทั้งแบบ Single-phase และ 3-phase จึงสามารถชาร์จกำลังไฟได้ตั้งแต่ 3.6-22kW ขึ้นอยู่กับรุ่นของ EV Charger และ On-board charger ภายในรถยนต์ EV และตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม ใช้ได้ทั้งรถ BEV (Battery EV) และ PHEV (Plug-in Hybrid)

ในการติดตั้ง EV Charger Mode 3 ต้องใช้สายไฟที่เดินขนาดที่เพียงพอแล้วแต่รุ่นของ EV Charger และเดินวงจรแยกเฉพาะจากตู้เมนไฟฟ้า มีมีเบรกเกอร์แยก และมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD Type2 แต่ ev charger บางรุ่นจะมี RCB Type2 ติดตั้งมาให้ในตัวเครื่อง จึงมีความปลอดภัยสูงสุด
เสียบชาร์จรถยนต์ EV ด้วยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger

Mode 4 EV Charger

เทคโนโลยีการชาร์จโหมด 4 คือ เสียบชาร์จรถด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC Fast Charging เครื่องชาร์จจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้วต่อตรงเข้ากับระบบแบตเตอรี่ในรถยนต์มีสายสัญญาณสื่อสารกับตัวรถและมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและชุดควบคุม ทำให้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยความเร็วสูงมาก เพียง 20 นาที สามารถชาร์จได้ 80%ของแบต ซึ่งการชาร์จรูปแบบนี้จะเห็นได้ตามสถานีชาร์จ (EV Charger Station)หรือปั้มชาร์จ การชาร์จในโหมนนี้ไม่นิยมติดตั้งที่บ้าน เนื่องจากราคาค่องข้างสูงมาก และต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่
เสียบชาร์จรถด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC Fast Charging
ความแตกต่างของโหมดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved