VOLVO C30 DRIVe Electric (2011-2013)

ข้อมูลการชาร์จ EV Charging Your VOLVO C30 DRIVe Electric (2011-2013)
AC Charge Port :
Type 2
DC Fastcharge Port :
-
On-board charger:
1x16A, max 3.7 kW
Battery capacity:
24 kWh (usable 22.7 kWh)
Charging Point
Charging Time
(0->145 km)
Wall Plug (2.3 kW)
10h30m
AC 1x16A (3.7 kW)
6h30m
AC 1x32A (7.4 kW)
6h30m
AC 3x16A (11 kW)
6h30m
AC 3x32A (22 kW)
6h30m
DC
(20%-80% SOC)
-
Charging your electric vehicle at charging station
NORMAL CHARGE
ผ่าน EV Charging Station
ชาร์จพลังงาน 0% – 100%
ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
Charging your electric vehicle at home charger
NORMAL CHARGE
ผ่าน Home EV Charger
ชาร์จพลังงาน 0% – 100%
ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
ใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเลือก เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) หรือการชาร์จที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) เนื่องจากการกำหนดค่าของรถ EV ในการชาร์จเต็มต่อระยะทางวิ่งจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆและรถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายของประเทศนั้นๆ ค่าเหล่านี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆและข้อมูลนี้ได้มาจาก Brand EV Charger ในต่างประเทศที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved