ที่อยู่

ปิดหน้าติดต่อกลับหน้าเว็บผลิตภัณฑ์อนันต์อินดัสทรี (Anan Industry)

ANAN INDUSTRY อนันต์อินดัสทรี

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ของอนันต์อินดัสทรี ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อรองรับการเติบโต ในภาคอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต โดยยึดถือหลักการ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด ส่งมอบสินค้าตรงเวลา สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน
OFFICE
169/46-47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
FACTORY
129/29 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
089-333-3313
Contact Us
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved