• โรงงานผลิตแปรรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน อาหารผักผลไม้แช่แข็ง และ เครื่องดื่ม

บริษัท อนันต์อินดัสทรี จำกัด โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน (Retort) ผลิตอาหารแช่แข็ง (Frozen) รับผลิตอาหารแปรรูป oem รับผลิตเครื่องดื่ม oem รวมทั้งจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน (READY to EAT) (ไม่ต้องอุ่น) อาหารพร้อมปรุง (READY to Cook)  อาหารแช่แข็งพร้อมทาน อาหารแช่เย็นพร้อมทาน อาหารทะเลแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ผักแช่แข็ง และ เครื่องดื่มทั้งชนิดน้ำและผง อทิ น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร น้ำธัญพืช สำเร็จรูป ทางโรงงานเราเริ่มต้นจากโรงงานผลิตซอสปรุงรสและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Food day และ Fruit day และมีพัฒนาการของการผลิตแปรรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานที่มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มาตรฐานของสินค้าที่เป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค โรงงานได้ทำการวิจัย และ ทดสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อพัฒนารสชาติ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยคัดเลือกแต่วัตถุดิบที่มีประโยชน์และมีคุณภาพด้วยการผลิตมาตรฐานส่งออก

ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของทีมผู้บริหารและบุคคลากรของทางโรงงานเรา เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมกรรมวิธี และขั้นตอนการผลิต และการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ตรงตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการควบคุมระบบการขนส่งสินค้าให้รถห้องเย็นมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สินค้าอาหารแช่แข็งคงคุณภาพจนถึงผู้บริโภค
นึกถึง
โรงงานผลิตแปรรูป อาหารพร้อมทาน อาหารสำเร็จรูป
อาหารแช่แข็ง ผักผลไม้แช่แข็ง แช่เย็น
เครื่องดื่มสำเร็จรูป
ต้องนึกถึง
Anan Industry

โรงงานผลิตอาหารพร้อมทาน (Retort)

โรงานผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ด้วยการรีทอร์ท (Retort) คือ นวัตกรรมใหม่ของอาหารพร้อมทานที่ปรุงจากวัตถุดิบอาหารจริง บรรจุในซองรีทอร์ทเพาซ์ (Retort Pouch) หรือ บรรจุอาหารในกระป๋อง นำมาผ่านกระบวนแปรรูปอาหารด้วยการฆ่าเชื้อภายใต้อุณหภูมิและแรงดันเพื่อฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถเก็บรักษาอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุให้สดสะอาดเหมือนทำสุกใหม่ๆสามารถเก็บในที่อุณหภูมิปกติได้นานถึง 18 เดือน
โดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสียและไม่ต้องแช่เย็น จึงสะดวกสบายกับวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน โรงงานผลิตอาหารพร้อมทานเรารับผลิตอาหารพร้อมทาน oem รับยืดอายุอาหาร และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานภาพใต้แบรนด์ Food day

แต้มต่อธุรกิจจาก “นวัตกรรมยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร” รีทอร์ท (Retort)

• ช่วยลดของเสียและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
• ง่ายต่อการจัดเก็บและขนส่งเพราะไม่ต้องแช่เย็นเก็บได้อุณหภูมิปกติ
• ช่วยยืดอายุการจัดเก็บได้นานขึ้น เพิ่มโอกาสในการขาย
• เพิ่มความสามารถในการขยายตลาดไปทั่วประเทศและต่างประเทศ
• สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่รับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานด้วยการรีทอร์ท (retort) รับผลิตอาหารแปรรูป oem

โรงงานผลิตอาหารแช่แข็งพร้อมทาน (Frozen foods)

โรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานแช่แข็งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Frozen foods) และรับผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็ง oem โรงงานอาหารแช่แข็งเรามีมาตรฐานเก็บรักษา และระบบขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองจากองการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย และรักษามาตรฐานความเย็นทั้งที่เก็บในโรงงานและการขนส่งสินค้า ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคืออยู่ระหว่าง -25 ถึง -30 องศาเซลเซียส ดังนั้นเราจึงกล้ารับประกันในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิ้นที่ส่งถึงมือลูกค้าว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กฎหมายกำหนด
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานแช่แข็ง Frozen รับผลิตแปรรูปอาหาร oem

โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง

โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง (Frozen Seafoods) รับผลิตอาหารทะเลแปรรูป oem และจำหน่ายขายส่งและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง อธิ กุ้งแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง หอยแช่แข็ง ปูแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง และของทะเลแช่แข็งอื่นๆ
รับผลิตแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง oem จำหน่ายขายส่งอาหารทะเลแช่แข็ง

โรงงานผลิตผักผลไม้แช่แข็ง

โรงงานผลิตผักผลไม้แช่แข็ง (Frozen fruits and vegetables) และ รับผลิตผักผลไม้แช่แข็ง oem ทางเราผลิตและจัดจำหน่ายผักผลไม้แช่แข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สินค้าผักแช่แข็งของเราผลิตจากผักที่คัดสรรคุณภาพเกรด premium และใช้ขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยสินค้าของเราจึงเก็บได้นาน และคงคุณค่าทางสารอาหารได้เกือบ 100%
โรงงานผักผลไม้แช่แข็ง รับผลิตแปรรูปผักผลไม้แช่แข็งแช่แข็ง oem จำหน่ายผักผลไม้แช่แข็ง

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำวิตามิน น้ำสมุนไพร น้ำธัญยาพืชสำเร็จรูป

โรงงานผลิตเครื่องดื่มทั้งชนิดน้ำและผงชงดื่มสำเร็จรูป และรับผลิตเครื่องดื่ม oem ทางเราผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ อทิ น้ำผลไม้ วิตามิน สมุนไพร ธัญพืช ทั้งในรูปแบบน้ำและผงชงดื่มสำเร็จรูป ให้กับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาสูตรและมีแบรนด์เครื่องดื่มเป็นของตนเอง ด้วยโรงงานเครื่องดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออก
โรงงานผลิตเครื่องดื่มชนิดน้ำและผง รับผลิตแปรรูปน้ำผลไม้ น้ำวิตามิน น้ำสมุนไพร น้ำธัญยาพืช oem

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานหลากหลายเมนู Food day
อาหารพร้อมทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน Food day Ready to eat หลากหลายเมนูอร่อยง่ายๆ เพียงฉีดซองก็พร้อมทานได้ทันที

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

จำหน่ายผักแช่แข็ง เช่น บล็อกโครี่แช่แข็ง ดอกกระหล่ำแช่แข็ง ข้าวโพดแช่แข็ง ถั่วลันเตาแช่แข็ง เป็นต้น
ผักแช่แข็ง
โรงงานผลิตผักแช่แข็ง เพื่อส่งออกและจำหน่ายสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
จำหน่ายผักแช่แข็ง เช่น มะม่วงแช่แข็ง ส้มแช่แข็ง กีวี่แช่แข็ง ทุเรียนเรียนแช่แข็ง ลำไยแช่แข็ง เป็นต้น
ผลไม้แช่แข็ง
โรงงานผลิตผลไม้แช่แข็ง เพื่อส่งออกและจำหน่ายสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อดีของอาหารผักผลไม้แช่แข็ง

กระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งเช่นผักและผลไม้ ทำโดยนำมาหั่นเป็นชิ้น คัดแยกเก็บใส่ลังพลาสติก และนำไปให้ความร้อนก่อนการแปรรูปซึ่งเรียกว่า blanching ด้วยกรรมวิธีการ blanching ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนสีและคงรสสัมผัสของผักและผลไม้ไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการแช่ให้แข็งอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าการแช่เยือกแข็ง ซึ่งเซลล์ของผักจะไม่ถูกทำลาย ทำให้สามารถรักษาสภาพที่สดใหม่และความอร่อย รวมทั้งสารอาหารวิตามินต่างๆ ยังอยู่ครบถ้วนไม่ต่างจากผักผลไม้สด

ผักผลไม้แช่แข็งนำมาใช้ได้ทั้งหมดปราศจากส่วนที่ต้องทิ้ง
เนื่องจากผักและผลไม้แช่แข็งเป็นผลิตภัณฑ์หั่นสำเร็จและผ่านการคัดแยกเฉพาะส่วนที่สามารถรับประทานได้มาแล้ว จึงไม่มีส่วนที่ต้องทิ้งให้เสียเปล่าไม่เหมือนผักและผลไม้สดที่ต้องหั่นส่วนที่รับประธานไม่ได้ทิ้ง จึงทำให้สามารถลดต้นทุนรวมทั้งหมดลงได้อีกด้วย

สามารถเลือกใช้เฉพาะปริมาณที่จำเป็นได้
สามารถนำผักผลไม้แช่แข็งออกมาใช้ตามต้องการในปริมาณที่ต้องใช้ส่วนที่เหลือก็สามารถเก็บรักษาต่อได้ ทำให้ประหยัดได้มาก

ไม่ต้องรอฤดูกาลที่จะออก
วัตถุดิบในการทำอาหารมีตลอดทั้งปีไม่ต้องรอตามฤดูกาล

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมือนกันได้
ผักและผลไม้แช่แข็งมีคุณภาพรสชาติต่างๆเหมือนกัน ช่วยให้สามารถรักษามาตรฐานของร้านอาหารที่มีหลายสาขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ทั้งหมด

สามารถควบคุมต้นทุนให้คงที่ได้
ผักผลไม้แช่แข็งจะมีราคาค่อนค่างคงที่ตลอดปีเมื่อเทียบกับผักผลไม้สดที่มีราคาขึ้นลงบ่อย ทำให้สามารถคำนวณค่าวัตถุดิบต่างๆ และควบคุมต้นทุนได้ง่าย

นโยบายโรงงานผลิตอาหารของเรา

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า โรงงานจึงกำหนดนโยบายไว้ดังนี้
- พัฒนาและปรับปรุงทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืนต่อบริษัท
- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ
- สร้างประโยชน์ร่วมในระยะยาวต่อลูกค้าพนักงานและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน
- คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- รับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

มาตรฐานโรงงานผลิตอาหารของเรา

โรงงานผลิตแปรรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน อาหารและผักผลไม้แช่แข็งของ เครื่องดื่ม Anan Industry ด้วยการแปรรูปอาหารระบบ รีทอร์ท และ แช่แข็ง เรามีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญของผลิตภัณฑ์ของเราและบริการรับผลิตแปรรูปยืดอายุอาหาร oem มาโดยตลอดทุกขั้นตอนจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศและภายในประเทศและได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ จากหลายๆสถาบัน

จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารของโรงงานเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจาก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร โรงแรม ภายใต้การผลิตที่ใส่ใจในเรื่องคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก และ และเพื่อลูกค้าในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตจากขั้นตอนการควบคุมที่สะอาด ปลอดภัยและได้คุณภาพ จนถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง
มาตรฐานโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved