• โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง

โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง

บริษัท อนันต์อินดัสทรี จำกัด โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง (Frozen) และ รับผลิตอาหารแช่แข็ง oem รวมทั้งจำหน่ายอาหารแช่แข็ง อธิ อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน อาหารทะเลแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ผักแช่แข็ง ทางโรงงานเราเริ่มต้นจากโรงงานผลิตซอสปรุงรสและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Food day และ Fruit day และมีพัฒนาการของการผลิตและนำเข้าอาหารแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง ผักผลไม้แช่แข็งที่มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มาตรฐานของสินค้าที่เป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับจากผูบริโภค โรงงานได้ทำการวิจัย และ ทดสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อพัณนารสชาติ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยคัดเลือกแต่วัตถุดิบที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ

ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของทีมผู้บริหารและบุคคลากรของทางโรงงานเรา เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมกรรมวิธี และขั้นตอนการผลิต และการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ตรงตามมารตฐานขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการควบคุมระบบการขนส่งสินค้าให้รถห้องเย็นมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สินค้าอาหารแช่แข็งคงคุณภาพจนถึงผู้บริโภค

โรงงานอาหารแช่แข็งเรามีมาตรฐานเก็บรักษา และระบบขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองจากองการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย และรักษามาตรฐานความเย็นทั้งที่เก็บในโรงงานและการขนส่งสินค้า ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคืออยู่ระหว่าง -25 ถึง -30 องศาเซลเซียส ดังนั้นเราจึงกล้ารับประกันในคุณภาพและมารตรฐานของสินค้าทุกชิ้นที่ส่งถึงมือลูกค้าว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กฎหมายกำหนด ดังแนวคิดที่เราดังปณิธานไว้ว่า
นึกถึง
โรงงานผลิตอาหาร อาหารทะเล
ผักผลไม้ แช่แข็ง
ต้องนึกถึง
Anan Industry
โรงงานอาหารแช่เข็ง รับผลิตอาหารแช่แข็ง oem จำหน่ายอาหารแช่แข็ง

โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง

โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง (Frozen Seafoods) รับผลิตอาหารทะเลแปรรูป oem และจำหน่ายขายส่งและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง อธิ กุ้งแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง หอยแช่แข็ง ปูแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง และของทะเลแช่แข็งอื่นๆ
รับผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง oem จำหน่ายขายส่งอาหารทะเลแช่แข็ง

โรงงานผลิตผักผลไม้แช่แข็ง

โรงงานผลิตผักผลไม้แช่แข็ง (Frozen fruits and vegetables) และ รับผลิตผักผลไม้แช่แข็ง oem ทางเราผลิตและจัดจำหน่ายผักผลไม้แช่แข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สินค้าผักแช่แข็งของเราผลิตจากผักที่คัดสรรคุณภาพเกรด premium และใช้ขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยสินค้าของเราจึงเก็บได้นาน และคงคุณค่าทางสารอาหารได้เกือบ 100%
โรงงานผักผลไม้แช่แข็ง รับผลิตผักผลไม้แช่แข็งแช่แข็ง oem จำหน่ายผักผลไม้แช่แข็ง

สินค้าโรงงานอาหารแช่แข็ง

จำหน่ายผักแช่แข็ง เช่น บล็อกโครี่แช่แข็ง ดอกกระหล่ำแช่แข็ง ข้าวโพดแช่แข็ง ถั่วลันเตาแช่แข็ง เป็นต้น
ผักแช่แข็ง
โรงงานผลิตผักแช่แข็ง เพื่อส่งออกและจำหน่ายสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
จำหน่ายผักแช่แข็ง เช่น มะม่วงแช่แข็ง ส้มแช่แข็ง กีวี่แช่แข็ง ทุเรียนเรียนแช่แข็ง ลำไยแช่แข็ง เป็นต้น
ผลไม้แช่แข็ง
โรงงานผลิตผลไม้แช่แข็ง เพื่อส่งออกและจำหน่ายสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อดีของอาหารผักผลไม้แช่แข็ง

กระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งเช่นผักและผลไม้ ทำโดยนำมาหั่นเป็นชิ้น คัดแยก และนำไปให้ความร้อนก่อนการแปรรูปซึ่งเรียกว่า blanching ด้วยกรรมวิธีการ blanching ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนสีและคงรสสัมผัสของผักและผลไม้ไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการแช่ให้แข็งอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าการแช่เยือกแข็ง ซึ่งเซลล์ของผักจะไม่ถูกทำลาย ทำให้สามารถรักษาสภาพที่สดใหม่และความอร่อย รวมทั้งสารอาหารวิตามินต่างๆ ยังอยู่ครบถ้วนไม่ต่างจากผักผลไม้สด

ผักผลไม้แช่แข็งนำมาใช้ได้ทั้งหมดปราศจากส่วนที่ต้องทิ้ง
เนื่องจากผักและผลไม้แช่แข็งเป็นผลิตภัณฑ์หั่นสำเร็จและผ่านการคัดแยกเฉพาะส่วนที่สามารถรับประทานได้มาแล้ว จึงไม่มีส่วนที่ต้องทิ้งให้เสียเปล่าไม่เหมือนผักและผลไม้สดที่ต้องหั่นส่วนที่รับประธานไม่ได้ทิ้ง จึงทำให้สามารถลดต้นทุนรวมทั้งหมดลงได้อีกด้วย

สามารถเลือกใช้เฉพาะปริมาณที่จำเป็นได้
สามารถนำผักผลไม้แช่แข็งออกมาใช้ตามต้องการในปริมาณที่ต้องใช้ส่วนที่เหลือก็สามารถเก็บรักษาต่อได้ ทำให้ประหยัดได้มาก

ไม่ต้องรอฤดูกาลที่จะออก
วัตถุดิบในการทำอาหารมีตลอดทั้งปีไม่ต้องรอตามฤดูกาล

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมือนกันได้
ผักและผลไม้แช่แข็งมีคุณภาพรสชาติต่างๆเหมือนกัน ช่วยให้สามารถรักษามาตรฐานของร้านอาหารที่มีหลายสาขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ทั้งหมด

สามารถควบคุมต้นทุนให้คงที่ได้
ผักผลไม้แช่แข็งจะมีราคาค่อนค่างคงที่ตลอดปีเมื่อเทียบกับผักผลไม้สดที่มีราคาขึ้นลงบ่อย ทำให้สามารถคำนวณค่าวัตถุดิบต่างๆ และควบคุมต้นทุนได้ง่าย

นโยบายโรงงานผลิตอาหารผักผลไม้แช่แข็ง

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า โรงงานจึงกำหนดนโยบายไว้ดังนี้
- พัฒนาและปรับปรุงทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืนต่อบริษัท
- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ
- สร้างประโยชน์ร่วมในระยะยาวต่อลูกค้าพนักงานและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน
- คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามาตรฐานสากล
- รับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

มาตรฐานโรงงานผลิตอาหารผักผลไม้แช่แข็ง

โรงงานผลิตอาหาร ผักและผลไม้แช่แข็งของ Anan Industry เรามีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญของผลิตภัณฑ์ของเรามาโดยตลอดทุกขั้นตอนจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศและภายในประเทศและได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ จากหลายๆสถาบัน

จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงานเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจาก อุตสากรรมอาหาร ร้านอาหาร โรงแรม ภายใต้การผลิตที่ใส่ใจในเรื่องคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก และ และเพื่อลูกค้าในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตจากขั้นตอนการควบคุมที่สะอาด ปลอดภัยและได้คุณภาพ จนถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง
มาตรฐานโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง ผักผลไม้แช่แข็ง
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved