BMW ix3

ข้อมูลการชาร์จ EV Charging Your BMW X5 xDrive 45e PHEV (2019)
AC Charge Port :
Type2
DC Fastcharge Port :
CCS2
On-board charger:
3x16A, max. 11 kW
Battery capacity:
80 kWh (usable 74.0 kWh)
Charging Point
Charging Time
(0->393 km)
Wall Plug (2.3 kW)
38h00m
AC 1x16A (3.7 kW)
23h45m
AC 1x32A (7.4 kW)
11h45m
AC 3x16A (11 kW)
8h00m
AC 3x32A (22 kW)
8h00m
DC 150 kW
(80%SOC)
34 min
Charging your electric vehicle at charging station
QUICK CHARGE
ผ่าน EV Charging Station
ชาร์จพลังงาน 0% – 80%
ใช้เวลาประมาณ 34 นาที
Charging your electric vehicle at home charger
NORMAL CHARGE
ผ่าน Home EV Charger
ชาร์จพลังงาน 0% – 100%
ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง
ใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเลือก เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) หรือการชาร์จที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station เนื่องจากการกำหนดค่าของรถ EV ในการชาร์จเต็มต่อระยะทางวิ่งจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆและรถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายของประเทศนั้นๆ ค่าเหล่านี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆและข้อมูลนี้ได้มาจาก Brand EV Charger ในต่างประเทศที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved