BYD Dolphin Standard Range (2023)

ข้อมูลการชาร์จ EV Charging Your BYD Dolphin Standard Range (2023)
AC Charge Port :
Type2
DC Fastcharge Port :
CCS2
On-board charger:
1x32A, max. 6.6 kW
Battery capacity:
44.9 kWh (usable 43.5 kWh)
Charging Point
Charging Time
(0->348 km)
Wall Plug (2.3 kW)
19h52m
AC 1x16A (3.7 kW)
12h07m
AC 1x32A (7.4 kW)
6h35m
AC 3x16A (11 kW)
12h07m
AC 3x32A (22 kW)
6h35m
DC 60 kW
(20%-80% SOC)
45 min
Charging your electric vehicle at charging station
QUICK CHARGE
ผ่าน EV Charging Station
ชาร์จพลังงาน 20% – 80%
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
Charging your electric vehicle at home charger
NORMAL CHARGE
ผ่าน Home EV Charger
ชาร์จพลังงาน 0% – 100%
ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที
ใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเลือก เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) หรือการชาร์จที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) เนื่องจากการกำหนดค่าของรถ EV ในการชาร์จเต็มต่อระยะทางวิ่งจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆและรถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายของประเทศนั้นๆ ค่าเหล่านี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆและข้อมูลนี้ได้มาจาก Brand EV Charger ในต่างประเทศที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย

สเปคราคา BYD Dolphin Standard Range

CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved