โฟมก้อน eps

จำหน่ายโฟมก้อน eps ราคาถูก ความหนาแน่น 0.6 - 2.0 ปอนด์


โฟมก้อน eps ใช้สำหรับงานก่อสร้าง
โฟมก้อน eps
ขนาด 60x120x60 ซม.
โฟมก้อน eps ใช้สำหรับถมที่
โฟมก้อน eps
ขนาด 120x300x60 ซม.
โฟมก้อน eps ใช้สำหรับสร้างบ้าน
โฟมก้อน eps
ขนาด 120x600x60 ซม.
โฟมก้อน eps ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับlสร้างถนน สะพาน
โฟมก้อน eps
ขนาดตามลูกค้า
ผลิตและจำหน่ายโฟมก้อน eps สำหรับเป็น โฟมก่อสร้างถนน
โฟมปรับระดับพื้น โฟมยกพื้น โฟมรองพื้น

โฟมก้อน eps ในงานก่อสร้าง

โฟมก้อน eps เป็นนวัตกรรมสำหรับการก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ส่วนในภูมิภาคเอเชียได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เป็นระบบการก่อสร้างที่ใช้โฟม EPS หรือ Expanded Polystyrene Foam สร้างถนน, เชิงลาดคอสะพาน, ถมปรับพื้นที่ หรือ ใช้งานร่วมกับกำแพงกันดิน โดยนำโฟม EPS มาใช้แทนดินในการทำฐานราก เพราะด้วยคุณสมบัติของโฟม EPS ที่เบา มีขนาดใหญ่ แต่รับน้ำหนักได้มาก ทำให้การก่อสร้างใช้ระยะเวลาน้อย ถนนไม่ทรุด และที่สำคัญโฟม EPS เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทดแทนการใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติได้อย่างถาวรและยั่งยืน

โฟมสร้างถนน

โฟมก้อน eps มาใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติในงานก่อสร้างได้ดี เช่น ดิน ทราย หรือคอนกรีต ในการสร้างถนนและคอสะพาน ถมปรับระดับพื้น เพราะโฟม EPS มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่พิเศษ คือ มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา รับน้ำหนักได้มหาศาล เป็นที่นิยมในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเพราะมีหลายพื้นที่ที่มีระดับความสูง ของแผ่นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และมีลักษณะของพื้นดินอ่อน เช่น นอร์เวย์ และ เนเธอร์แลนด์ และยังป้องความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้เนื่องจาก โฟมeps มีความยืดหยุ่นสูง

การใช้โฟมก้อนสร้างถนน

วิธีขั้นตอนการนำโฟมก้อนสร้างถนน
การใช้โฟมก้อนสร้างถนน
การใช้โฟมก้อนสร้างถนน โฟมมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้งและขนส่งประหยัดทั้งคนและแรงงานในการก่อสร้าง ทนต่อแรงกดได้ดีแข็งแรงถนนไม่ทรุด
โฟมสร้างถนนจะมี 3ชั้น
- ชั้นยางมะตอยเทพื้นถนน
- ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ชั้นโฟมก้อน การเรียงโฟมก้อนให้เรียงสลับกันและเชื่อมด้วยอุปกรณ์ล็อกโฟม (โฟมบล็อก)

ขนาดก้อนโฟมที่นิยมในการสร้างถนน

วิธีขั้นตอนการนำโฟมก้อนสร้างถนน
ขนาดของโฟมที่ใช้ในงานก่อสร้าง
โฟมก้อนที่จะนำมาเป็นโฟมรองถนน จะสามารถรองรับน้ำหนักสัญจรได้มาก ลดปัญจากการทุดตัวของถนน และลดเรื่องรอยแตกร้าวของถนน และยังเป็นการช่วย ประหยัด เวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้ ในต่างประเทศ ก็นิยมการนำโฟมก้อน หนาแน่นสูง ไปใช้ในงานก่อสร้างถนนเป็นจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งของฐานรองพื้นอาคาร พื้น landscape ภายอนก กันอย่างแพร่หลาย เพราะในระยะยาวนับว่าโฟมเป็นวัสดุที่มีความคุ้มค่าที่สุด

คุณสมบัติโฟมก้อน eps

- โฟมก้อน eps มีน้ำหนักเบา ไม่ทรุดตัว เพราะโฟม EPS มีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับดินหินทราย เช่น โฟม EPS ที่ความหนาแน่น 2lb/cf3 มีน้ำหนักเพียงแค่ 32กก. /m3 เท่านั้น ซึ่งเบากว่าดินเป็นสิบเท่า ทำให้งานสร้าง ถนน บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน ที่ใช้โฟม EPS ในการก่อสร้างจะมีอัตราการทรุดตัวต่ำมากเมื่อเทียบกับระบบการสร้างถนน บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน ทั่วๆไป

- อายุการใช้งานยาวนาน โฟมก้อน EPS นั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม จึงมีอายุการใช้งานยาวนานย่อยสลายช้า และไม่ผุกร่อนจากความชื้นที่อยู่ใต้ดิน จึงไม่จำเป็นต้องทำการขุดขึ้นมาเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนน บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน

รับน้ำหนักได้มาก โฟม EPS มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้เป็นสิบๆตันต่อหนึ่งตารางเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของโฟม EPS ที่เลือกใช้ในแต่ละกรณี

ทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว โฟม EPS มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา มีขนาดที่ใหญ่ที่สุด คือ 120x600x60 ซม. ทำให้สะดวกง่ายในการนำไปใช้งานบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน เพียงแค่นำโฟมก้อน EPS ไปเรียงบนพื้นดินให้เต็มพื้นที่ซึ่งง่ายกว่าการนำดินมาถมและบดอัดเป็นอย่างมาก

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โฟม EPS ถึงจะใช้เวลายาวนานในการย่อยสลายซึ่งเป็นผลดีต่อการนำมาใช้สร้าง ถนนบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน แล้ว โฟม EPS ไม่มีสารพิษใดๆต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังไม่มีสาร CFC และสารที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน แต่อย่างใด
ตัวอย่างงานที่ใช้โฟมก้อน eps
โฟมก้อนสำหรับสร้างถนน
โฟมก้อน eps สำหรับสร้างคอสะพาน
โฟมก้อน eps ปรับระดับพื้น ในงานก่อสร้างโรงงาน
โรงงานผลิตและจำหน่ายโฟมสร้างถนน
งานสร้างถนนเชิงเขาด้วยโฟม eps
โฟมก้อน eps ปรับระดับถนน
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved