พัฒนาเครื่องเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกสู่ตลาดเครื่องเทศโลก

การพัฒนาคุณภาพเครื่องเทศเป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดโลก

เครื่องเทศที่สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต
การค้าเครื่องเทศของโลกปัจจุบันประเทศต่างๆ หันมาใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัย ในรูปของมาตรฐานและกฏระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นข้อกีดกันทางการค้ามากขึ้น ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุขอนามัยเครื่องเทศและสุขอนามัยของผลผลิตทางการเกษตรของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในกระบวนการผลิตเครื่องเทศทุกขั้นตอน จะต้องมีการปฎิบัติทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม (Good Agricuture Practice หรือ GAP) และการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างดีและเหมาะสม (Good Harvesting Practive หรือ GHP) สำหรับพืชและเครื่องเทศ-สมุนไพร เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุใน ลังพลาสติก หรือ หีบห่อ และการขนส่งเพื่อทำให้การจำหน่ายสินค้าการขายส่งเครื่องเทศเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การเลือกสถานที่ปลูกพืชเครื่องเทศให้ได้คุณภาพที่ดี

สถานที่ปลูกเครื่องเทศตามชนิดของเครื่องเทศให้ได้คุณภาพเครื่องเทศ
การเกษตรกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เครื่องเทศ-สมุนไพร การเกษตรกรรมที่ดีเหมาะสมสำหรับพืชเครื่องเทศ คือ แหล่งปลูก การเลือกแหล่งปลูกที่เหมาะสมควรคำนึงถูง
1. ต้องเป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตามความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเนื่องจากเครื่องเทศไทยมีความหลากหลายมากชนิด ดังน้้น การกเลือกพื้นที่ปลูกจำเป็นต้องคำนึงถึงแหล่งปลูกที่เหมาะสม พืชเครื่องเทศบางชนิดขึ้นได้ทุกสภาพพื้นที่ บางชนิดชนิดชอบพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควร เช่น กระวาน ต้องปลูกในสภาพพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 300 เมตร ขึ้นไป เนื่องจากมีความชื้นสูงหากระดับต่ำกว่านี้จะไม่ติดผลหรือติดผลน้อยเช่นเดียวกับอบเชย ควรปลูกในพื้นที่สูงจากน้ำทะเล 300เมตร ขึ้นไป จะได้อบเชยที่มีคุณภาพดี หากระดับต่ำกว่านี้จะได้อบเชยที่มีคุณภาพไม่ดี มีสารสำคัญน้อย เป็นต้อน
2. มีความลาดเอียงต่ำ ถ้าปลูกพืชในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมาก จะทำให้หน้าดินถูกชะล้างได้ง่าย
3. ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ ซึ่งมีผลต่อพืชเครื่องเทศ เช่น การเจริญเติดโต การผลิตสารสำคัญตลอดจนคุณภาพของวัตถุดิบที่นำไปใช้ในโรงงาน อทิ โรงงานผลิตซอสปรุงรส  โรงงานผลิตน้ำจิ้ม หรือโรงงานอาหารเสริม ซึ่งใช้สารสกับธรรมชาติที่ผลิตได้จากพืชเครื่องเทส อาจมีสารปนเปื้อนของสารพิษได้ และไม่เป็นแหล่งที่น้ำท่วมขัง ที่จะทำความเสียหายให้กับพืชเครื่องเทศได้
--------  คำค้น  --------
จำหน่ายขายส่งเครื่องเทศ และสมุนไพร ชนิดผงละเียด ผงหยาบ อบแห้ง
เครื่องเทศและสมุนไพร
โรงงานผลิตและนำเข้าเครื่องเทศและสมุนไพร จำหน่าย ขายส่งเครื่องเทศ ทั้ง ผงละเอียด หยาบและอบแห้ง
จำหน่าย "กัญชา" "กัญชง" ใบสด ใบแห้ง กิ่งก้าน ราก ผง
กัญชาและกัญชง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง ทั้ง ใบสด ใบแห้ง กิ่งก้าน ราก ผง ชากัญชง ชากัญชา จากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved