มาตรฐานอุตสาหกรรมซอสพริกและมะเขือเทศ

อุตสาหกรรมซอสพริกและซอสมะเขือเทศ

สีของพริกมีหลากหลายชนิด เชีน เขียว แดง เหลือง ส้ม ม้วง และสีช้าง ฉะนั้นอุตสาหกรรมซอสพริกนับว่ามีบทบาทต่อการค้าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อนำปลูกในเขตร้อนชื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน จะมีสีของพริกที่สดใส ซึ่งสามารถนำมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งการปรุงแต่งรสชาติ และ สีสันได้ตามความต้องการของผู้บริโภค หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มอนาคตว่าการผสมสีในอาหารจะมาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ และพริกเป็นพืชอายุสั้น ที่สามาถใช้ประโยชน์ได้ทั้งบริโภคสดและแปรรูปได้หลากหลายชนิด ดังนั้นพริกจึงจัดได้เป็นพืชผักที่มีศักยภาพในการแปรรูปเป็นซอสพริก น้ำจิ้ม เครื่องปรุงรส
วัตถุดิบในการทำซอสพริกที่ได้มาตรฐานสากล
พฤติกรรมการบริโภคและความต้องการอาหารในชีวิตประจำวัน ผู้คนในปัจจุบันให้ความสนใจในอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย สะอาด ปลอดภัยจากสิ่งตกค้างทั้งหลายโดยเฉพาะสารเคมี กระแสความเรียกร้องสินค้าและพืชชนิดที่มีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า การรับรองสินค้า การตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ดังนั้นในระบบการผลิตสินค้าเพื่อบริโภคโรงงานเครื่องปรุงรส โรงงานซอสปรุงรส โรงงานน้ำจิ้ม เครื่องเทศ จะต้องมุ้งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ การจัดเก็บบรรจุ ลังพลาสติกหรือกล่องไปจนถึงหีบห่อจนถึงมือผู้บริโภค

การผลิตพริกที่ดีจำเป็นจะต้องปรับระบบการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกที่เหมาะสมในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตพริกเพิ่มขึ้น มีคุณภาพและคุณประโยชน์ ใช้วิธีผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชและลดต้นทุน มีการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวมีการคัดแยกโดยการบรรจุแยกในลังอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตพริกที่มีคุณภาพ ลดความเสียหาย และได้รูปลักษณะที่ดี ตรงตามมาตรฐานทั้งตลาดภายในและตลายต่างประเทศ ทั้งเพื่อการบริโภคสดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น พริกแห้ง พริกป่น พริกดอง ซอสพริก น้ำพริก เครื่องแกง เครื่องเทศ น้ำจิ้ม ต่างๆและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค

ตลาดซอสพริกในประเทศไทยช่วงระยะ 3ปีที่ผ่านมา นับมีอัตราการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 3-6 เมื่อปี 2553 มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เล็กน้อย จากร้อยละ 2.89 เป็นร้อยละ 4 สาเหตุจากในปี 2553 นี้ได้รับผลกระทบจากภาวะราาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
4
ปี2553 มีโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสยี่ห้อต่างๆอยู่ในตลาดถึง 50 ยี่ห้อ มีผู้ผลิตมากกว่า 30ราย มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายขึ้น เช่นซอสปรุงรสสำเร็จรูปต่างๆ ออกขนาดบรรจุภัณฑ์แบบแพครวม บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มปริมาณขึ้นสำหรับตลาดร้านอาหารหรือกิ่งอุตสาหกรรม ซอสพริกและน้ำจิ้มพริกต่างๆ

สัดส่วนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปรุงรสที่ซื้อจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ คิดเป็น 50.03% และซื้อจากต่างประเทศ 49.97% ไม่มีต้นทุนวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวมอุตสาหกรรมซอสมะเขือเทศ

มะเขือเทศเป็นพืชพักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ มะเขือเทศรับประทานสด และ มะเขือเทศอุตสาหกรรม มะเขือเทศเป็นพืชพักที่มีประโยชน์ รวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โรงงานผลิตอาหารเสริมนิยมนำสารสกัดจากธรรมชาติ จากมะเขือเทศผสมลงในผลิตภัณฑ์ และ นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด นิยมบริโภคสดกันมาก ในด้านการผลิตมีพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 43,212ไร่ ผลผลิตรวม 139,902ตัน ด้านการส่งออกจากสถิติปริมาณ 13,458 ตัน มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 375ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกในรูปมะเขือเทศสด และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากมะเขือเทศ เช่น ซอสมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศเข้มข้น มะเขือเทศลอกผิวบรรจุกระป๋อง มะเขือเทศอบแห้ง มะเขือเทศแช่อิ่ม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ มะเขือเทศเป็นพืชที่มีความสำคัญมาในท้องถิ่น
วัตถุดิบในการทำซอสมะเขือเทศที่ได้มาตรฐานสากล
--------  คำค้น  --------
โรงงานซอสปรุงรส Food day
ซอสปรุงรส
โรงงานเครื่องปรุงรสเราผลิตซอสปรุงรสเราผลิตซอสปรุงรสส่งออกต่างประเทศและจัดจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Food day
โรงงานน้ำจิ้ม Food day
น้ำจิ้ม
โรงงานเครื่องปรุงรสเราผลิตน้ำจิ้มส่งออกต่างประเทศและจัดจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Food day
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved