ถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้าข้าว

โรงงานผลิตจำหน่ายขายส่ง ถาดเพาะกล้าข้าว, ถาดเพาะกล้านาดำ, ถาดเพาะกล้าข้าวคูโบต้า, ถาดเพาะกล้านาโยน


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า

โรงงานผลิตจำหน่ายขายส่ง ถาดเพาะเมล็ดกล้า, ถาดเพาะชำกล้า, ถาดหลุุม


ถาดไดโซะ

โรงงานผลิตจำหน่ายขายส่ง ถาดไดโซะสำหรับเพาะเมล็ดกล้า มี 3ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่


อนันต์อินดัสทรี โรงงานพลาสติกโรงงานผลิตถาดเพาะกล้า หลากหลายชนิดและขนาด สำหรับเพาะต้นกล้าให้กล้าแข็งแรง ทั้งถาดเพาะกล้าข้าวสำหรับรถดำนา (ถาดเพาะล้าข้าวสามารถใช้ได้กับรถดำนาทุกรุ่น เข่น คูโบต้า ยันม่า และ รถดำนายี่ห้ออื่นๆ) ถาดเพาะกล้าข้าวสำหรับนาโยน 434หลุม และถาดเพาะเมล็ด ถาดเพาะชำ 288หลุม, 200หลุม, 105หลุม, 104หลุม, 72หลุม, 60หลุม, 50หลุม, 32หลุม, 21หลุม, 15หลุม หลากหลายขนาดและถาดไดโซะเพื่อให้ชาวสวนชาวไร่เลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับต้นกล้าที่จะทำการเพาะ ทางโรงงานคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตอย่างดีเพื่อให้ได้ถาดเพาะกล้าที่แข็งแรงทนทานใช้ได้ยาวนานในราคาที่ประหยัดคุ้มค่าสำหรับลูกค้า

ถาดเพาะกล้ากับหลักการและความสำคัญของการเพาะกล้า

ความสำคัญของการเพาะกล้าในถาดเพาะกล้า ความมีชีวิต การพักตัว น้ำ อากาศ อุณหภูมิ แสง
ในการผลิตพืชผักและไม้ดอกหลายชนิด  วิธีการเพาะกล้าในถาดเพาะกล้าเป็นวิธีที่เหมาะกับการผลิตเป็นปริมาณมากๆ สามรถทำได้รวดเร็วและสะดวก ส่วนใหญ่จึงใช้กับพืชผักอายุสั้น พืชฤดูเดียว พืชสองฤดู หรือพ์ชหลายฤดูบางชนิด ซึ่งกระบวนการเพาะเมล็ดกล้าในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก่อนการย้ายกล้าออกจากถาดเพาะกล้าสำหรับนำไปปลูกต่อไปนั้นเรียกว่า Indirect seeding นิยมใช้กับเมล็ดที่มีราคาแพงที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากในระยะแรก เนื่องจากการเพาะกล้าทำในเนื้อที่ไม่มากเมล็ดมีโอกาสสูญเสียน้อยเพราะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง วิธีการนี้มักจะใช้กับพืชผักส่วนใหญ่ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกด ผักบุ้ง พริก มะเขือ กระเจี๊ยบ ถั่วฝักยาว เป็นต้น หรือ พืชไร่ส่วนใหญ่ เช่น ข้าว ข้าโพด ข้าวฟ่าง ยาสูบ งา ฝ้าย ละหุ้ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง รวมทั้งไม้ดอก ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นที่เมล็ดมีขนาดเล็กหรือเจริญเติบโตช้า ส่วนวิธีการเพาะเมล็ดกล้านั้นอาจแบ่งออกเป็น 2 แบบตามขนาดและความเหมาะสมในการปฎิบัติ คือ การเพาะเมล็ดในภาชนะเพาะเช่น ถาดเพาะกล้า ถาดเพาะเมล็ด และการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ

ปัจจัยที่ส่งผลในการเพาะเมล็ดกล้าในถาดเพาะกล้า

การเพาะเมล็ดจะทำได้ผลสำเร็จนั้นต้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การเพาะเมล็ดพืชพบว่าบางครั้งเพาะแล้วไม่งอกงาม หรือเมล็ดงอกน้อยหรือต้นกล้าที่งอกไม่แข็งแรง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเข่น
1. ความมีชีวิตของเมล็ด เมล็ดที่จะงอกได้ต้องมีชีวิต ความมีชีวิตของเมล็ดสูญเสียไปได้ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น เก็บรักษาไว้นานเกินไป เมล็ดแตกหัก โรคแมลงเข้าทำลาย หรือได้รับสภาวะแวดล้อมในการเก็บรักษาไม่เหมะสม เข่น ร้อนและชื้นเกินไป เป็นต้น
2. การพักตัวของเมล็ด เมล็ดพืชบางชนิดหลังจากที่เก็บเกี่ยวมาจากต้นแล้วจะมีอัตราการเจริญเติมโตที่ต่ำมากชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ สภาพขอเมล็ดขณะนั้นเรียกว่าอยู่ในระยะพักตัว ถ้านำเมล็ดดังกล่าวไปเพาะจะไม่งอกจะต้องหาทางแก้ไขสาเหตุของการพักตัวเมล็ดนั้นเสียก่อน จึงจะเพาะให้งอกได้ การพักตัวของเมล็ดมีสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการคือ
• เนื่องจากเปลือกเมล็ดทีหนา แข็ง จนน้ำและอากาศซึมเข้าไปในเมล็ดไม่ได้ หรือได้ยาก แม้น้ำหรืออากาศจะ๘มเข้าไปในเมล็ดได้ แต่เปลือกที่หนาและแข็งจะป้องกันให้ต้นอ่อนงอกออกมาได้ การแก้ไขทำได้โดยทำให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัวลง หรือแตกเป็นรอยก่อนที่จะเพาะ
• เนื่องจากสภาพภายในเมล็ดยังไม่พร้อมที่จะงอก เข่น ต้นอ่อนยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ทั้งที่ฝักหรือผลนั้นแก่แล้ว เช่น ผักกล้วยไม้ อาหารสะสมภายในเมล็ดไม่เพียงพอ เพาะก็งอกน้อย เป็นต้น เมล็ดประเภทนี้แม้จะดูภายนอกว่าแก่แล้วแต่ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่เสียก่อนจึงจะเพาะให้งอกได้ หรือไม่อาจใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อทำลาย การพักตัวนั้นจะทำให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น
3. น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการงอกของเมล็ด โดยน้ำจะทำให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัวลง ช่วยให้อาหารสะสมในเมล็ดแตกตัวเล็กหรืออยู่ในรูปที่น้ำละลายได้ และน้ำเป็นตัวกลางลำเลียงอาหารและฮอร์โมนที่ละลายน้ำได้ไปสู่เยื่อเจริญ เป็นต้น การเพาะเมล็ดกล้าจึงต้องให้น้ำและความชื้นที่เหมาะสม แต่ไม่มากเกินไปจนน้ำขังแฉะ จะทำให้เมล็ดกล้าขาดอากาศหายใจ ในการเตรียมวัสดุเพาะจะต้องคำนึงถึงการดูดซับและระบายน้ำด้วย
4. อากาศ อากาศเรือแก๊สที่สำคัญต่อการงอกของเมล็ดกล้าคือ ออกซิเจน การเพาะเมล็ดโดยการฝังดินลิกเกินไป หริอทำให้น้ำท่วมเมล็ดอยู่นาน จะทำให้เมล็ดขาดแก๊สออกซิเจนได้ ความต้องการแก๊สออกซิเจนของเมล็ดพืชต่างๆ จะแตกต่างกัน โดยทั้่วไปเมล็ดที่มีอาหารสะสมมากจะต้องการแก๊สออกซิเจนมาก และเมล็ดที่มีอาหารสะสมเป็นน้ำมันจะต้องการแก๊สออกซิเจนมากกว่าเมล็ดที่มีอาหารสะสมเป็นแป้ง ฉะนั้นการฝังเมล็ดกล้าลงไปในวัสดุเพาะให้ลึกมากน้อยแค่ไหนจะต้องคำนึงถึงความต้องการอากาศโดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนด้วย
5. อุณหภูมิ มีความสำคัญต่อการงอกของเมล็ดโดยทั่วไปอุณหภูมิสูงจะช่วยให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น เพาะไปเร่งอัตราการดูดน้ำเข้าไปเมล็ดกล้า และเร่งกระบวนการสำหรับการงอก แต่ถ้าระดับอุณหภูมืสูงหรือต่ำเกินไปกว่าระดับที่เมล็ดชนิดนั้นๆ จะทนได้เมล็ดจะไม่งอก จากการทกลองพบว่าอุณหภูมิของวัสดุเพาะที่เมล็ดทุกชนิด จะมีชีวิต อยู่ได้โดย ไม่ได้รับอันตรายจะต้องไม่สูงหว่า 30-40 องศาเซลเซียส
6. แสง มีผลสนับสนุนหรือยับยั้งการงอกของเมล็ดกล้าพืชหลายชนิด แสงมีบทบาทต่อการเพาะเมล็ดกล้าสองประการคือ มีบทบาทต่อการงอกของเมล็ด และต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า อิทธิพลของแสงที่มีต่อการงอกของเมล็ดแบ่งออกได้ 4 กล่ม คือ
• เมล็ดที่ต้องการแสงในการงอก ถ้าไม่มีแสงเลยเมล็ดประเภทนี้จะไม่งอกหรือถ้าเก็บรักษาเมล็ดไว้ไม่ให้ได้รับแสงเลยราว 2-3 สัปดาห์ เมล็ดจะสูญเสียความงอก ตัวอย่างเช่นเมล็ดกล้วยไม้เป็นต้น
• เมล็ดที่ชอบแสง เมล็ดประเภทนี้จะงอกได้ดีขึ้นถ้าได้รับแสง แต่ในที่ไม่มีแสงก็อาจงอกได้ แต่การงอกไม่ดีเท่าที่มีแสง ตัวอย่างเช่น เมล็ดยาสูบ เมล็ดผักกาดหอม เป็นต้น
• เมล็ดที่ไม่ต้องการแสง หากเพาะเมล็ดประเภทนี้ให้ได้รับแสงจะไม่มีการงอกตัวอย่างเช่น เมล็ดหงอนไก่ เมล็ดบานไม่รู้โรย เป็นต้น
• เมล็ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับแสง ขณะที่เพาะเมล็ดจะมีแสงหรือไม่มีแสงก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการงอกของเมล็ดประเภทนี้ และเมล็ดพืชส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทที่ไม่เกี่ยวกัยแสง

การฝังเมล็ดลงในวัสดุเพาะกล้าให้ตื้นหรือลึกมากน้อยแค่ไหนต้องคำนึงเรื่องแสงด้วย ส่วนอิทธิพลของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้านั้น สังเกตได้จากต้นกล้าที่ได้รับแสงไม่เพียงพอจะมีลำต้นยืดยาว สีซีด ส่วนต้นกล้าที่ได้รับแสงเพียงพอจะเจริญเติบโตเป็นปกติ มีสีเขียว แข็งแรง ในระยะที่ต้นกล้าเริ่มงอกใหม่ๆ จะอาศัยอาหารสะสมในเมล็ดก่อน หลังจากที่ต้นเจริญเติบโตมีสีเขียวทำหน้าที่สังเคราะห์แสงได้แล้ว ต้นกล้าจึงต้องการแสงแดดสำหรับการปรุงแต่งอาหาร แต่เนื่องจากแสงแดดจ้าจะมีความร้อนสูงและต้นกล้าอ่อนยังไม่แข็งแรงพอ จึงควรพรางแสงในช่วงแดดจัดหรือให้พอดีกับความต้องการของต้นกล้า ไม่ให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดมากเกินไปจนเหี่ยวหรือได้รับแสงแดดน้อยเกินไปจนอ่อนแอ

ทั้งนี้ การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพมาใช้ในการเพาะเมล็ดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ การเพาะกล้าด้วยเมล็ดที่ดีต้องมีคุณสมบัติตรงตามสายพันธุ์ เปอร์เซนต์ความงอกสูง มีความแข็งแรง สามารถงอกได้เร็วและผ่านการพักตัวของเมล็ดแล้ว เมล็ดที่สามารถงอกได้เร็วหลังจากการเพาะแล้ว จะลดความเสี่ยงอันตรายจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนหรือศัตรูตามธรรมชาติที่ทำลายเมล็ดหรือต้นกล้าในระยะแรกได้ เมื่อต้นกล้าสามารถหาอาหารได้และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างพร้อมเพรียงกันอีกด้วย
บทความที่เกี่ยวข้องในการเพาะกล้า
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved