แอล-ธีอะนีน สารสกัดจากชาเขียว
กับ ประโยชน์สรรพคุณมากมาย
จำหน่ายขายส่งสารสกัดแอล-ธีอะนีน L theanine

สารสกัดแอล-ธีอะนีน : L theanine


ผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายขายส่งสารสกัดแอล-ธีอะนีน L theanine

รหัสสินค้า
sqc002
ชื่อสินค้า
สารสกัดแอล-ธีอะนีน
ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ
L theanine
ขนาดบรรจุ
1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg
หมวดหมู่
สารสกัดจากธรรมชาติ
ใช้สำหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
การจัดส่ง
ทัวประเทศ

แอล-ธีอะนีน

แอล-ธีอะมีน เป็นกรดอมิโนชนิดหนึ่งที่พบได้ในพืชและเชื้อโดยเฉพาะในชาเขียวและชาดำ โดยพบปริมาณร้อยละ 1-2% ของชาแห้ง หรือคิดเป็น 60 มิลลิกรัมต่อน้ำชาปริมาณ 200 มิลลิลิร และในชาจะพบสารนี้ในรูปของ แอลไอโซเมอร์ในรูปแบบของ แอล-ธีอะนีน (L-theanine) สารธีอะนีนประโยชน์สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปยังสมองได้ดีภายในเวลา 30 นาที ส่งผลให้สมองปลดปล่อยคลื่นสมองอัลฟา (Alpha Brain Wave) ที่ปล่อยออกมาในช่วงเวลาสมองกำลังพักผ่อนให้มากขึ้น และลดการปลดปล่อยคลื่นสมองเบต้า (Beta Brain Wave) ซึ่งเป็นคลื่นที่ปล่อยช่วงภาวะสมองทำงานให้ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดธีอะนีนสามารถเพิ่มสารชิโรโทนิน (Serotonin) โดปามีน (Dopamine) และกาบา (Gaba) จึงทำให้เกิดความผ่อนคลาย (Relaxation) และลดความเครียดได้ ส่งผลให้จิตใจสงบ มีสมาธิมากขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย ช่วยให้ลำดับความคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น แอล-ธีอะนีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แอล-ธีอะนีนในรูปแบบที่พบในแหล่งอาหารในธรรมชาติที่ร่างกายรับประทานเข้าไปและประเภทที่เป็นสารที่ถูกสกัดหรือสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายได้รับประทานเข้าไปแล้วดูดซึมได้ทันที เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมต่างๆ ที่ผสมสารสกัดแอล-ธีอะนีน เป็นต้น
จากงานวิจัย Gail และคณะ (2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการทำงานร่วมกันระหว่างสารธีอะนีนและคาเฟอีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพความจำและด้านอารมณ์โดยให้อาสาสมัครดิ่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณคาเฟอีนและธีอะมีนในปริมาณแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน 50 มิลิกรัมเพียงอย่างเดียวยังมีความตื่นตัวอยู่หลังการทดลองผ่านไป 60 นาที และมีความแม่นยำในสลับเปลี่ยนงานไปมาในช่วง 90 นาที นอกจากนี้ยังพบว่าการผสมสารสกัดแอลธีอะนีน 100 มิลลิกรัมร่าวคามเฟอีน 50 มิลลิกรัมช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการสลับเปลี่ยนการทำงานไปมาในช่วง 60 และ 90 นาที และยังลดการเสียสมาธิในช่วง 60 และ 90 นาที นอกจากนี้ยังมีการศึกษาว่าการที่ได้รับสารสกัด แอล-ธีอะนีน และ คาเฟอีนร่วมกันช่วยทำให้การจดจำตัวเลขหรือประโยคเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งผลเหล่านี้จะไม่พบในคนที่ได้รับคาเฟอีนเพียงอย่างเดียว แต่ปริมาณแอล-ธีอะมีนในการทดลองเป็นปริมาณที่มีระดับสูงกว่าเครื่องดื่มชาทั่วๆไปที่มีคาเฟอีนที่สูงกว่าธีอะนีนในอัตราส่วน 2/1 อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงผลการทำงานร่วมกันของสารทั้งสองตัวได้แก่ คาเฟอีน และ แอลธีอะนิน ได้ชัดเจน
แอล-ธีอะนีนกรดอมิในในใบชา

ประโยชน์และสรรพคุณสารสกัดแอลธีอะนีน

1. ช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียด
2. ช่วยลดความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
3. ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ รวมถึงการมีสมาธิ
4. ช่วยกระตุ้นให้ความคิด สติ ผ่อนคลาย
5. ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานหลายๆงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเรียนรู้
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้สภาวะความเครียด
8. ช่วยเพิ่มประสิทธิในการนอนหลับให้นอนหลับได้สนิทขึ้น
9. แอล-ธีอะนีนที่สกัดชาเขียวช่วยลดน้ำหนัก และนิยมนำสารสกัดชาเขียวนำไปทำเครื่องสำอางซึ่งมีสรรพคุณที่ดีต่อผิว
ประโยชน์และสรรพคุณสารสกัดแอลธีอะนีนทีมีผลต่อสุขภาพ

ปริมาณที่ควรได้รับในแต่ระวัน

จากผลการศึกษาวิจัยจากสถาบัน Natural Standard ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่า ปริมาณของสารแอล-ธีอะนีน (L-Theanine) ที่มีความปลอดภัยและแนะนำให้บริโภค คือ 200-250 มิลลิกรัม/วัน แต่ไม่ควรรับประทานเกิน 1200 มิลลิกรัม/วัน เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆขึ้นได้

ประโยชน์สารสกัดที่เกี่ยวข้อง

CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved